over ons

Onze visie

 

Wzc Sint-Carolus heeft een goed uitgewerkte visie op kwaliteitsvolle ouderenzorg waarbij de nadruk ligt op zorg met net dat tikkeltje extra voor de bewoners. Leven en genieten volgens de gewoontes, wensen en noden van elke individuele bewoner staat centraal in Sint-Carolus. Binnen een ja-cultuur zorgen we voor optimale, onderhandelde zorg. We gaan zo mogelijk steeds in dialoog met de bewoner om ondersteuning op maat te garanderen. De samenwerking binnen de teams en het voortdurende leren en innoveren, zijn tekenend voor onze zoektocht om steeds dat extra stapje vooruit te zetten.

We stellen onze visie graag voor als een boom waarvan de takken onze 4 pijlers symboliseren en drager zijn van tal van initiatieven en projecten die de bewoner, zijn omgeving en de medewerker ten goede komen. De wortels van de boom houden onze fundamenten stevig vast terwijl de stam en de takken ons de nodige flexibiliteit geven om te groeien en te bloeien in diverse omstandigheden.
 

In Sint-Carolus vertrekken we steeds vanuit de behoeften, wensen en noden van ieder persoon met als doelstelling zorg op maat te bieden. We houden rekening met zijn of haar levensloop, levensstijl en persoonlijke overtuiging. Dat is de inhoud van de wortel participatie. 'Het goede doen om de goede reden’, is het uitgangspunt van elke medewerker. Dat vraagt om individuele reflectie en groepsreflectie waar we allemaal voldoende tijd en aandacht aan besteden.
 

Om zorgethisch te handelen is er nood aan dialoog tussen bewoners, hun familie, naasten en medewerkers. Het ‘in relatie gaan met’ creëert persoonsgerichte warme zorg waar wij in Sint-Carolus voortdurend naar blijven streven. Het is de missie om elke bewoner heel persoonlijk te benaderen in omgangsstijl en omgangsvorm. We willen niet alleen kwaliteitsvolle zorg realiseren. We willen die ook voortdurend verbeteren en continu blijven inspelen op nieuwe noden en uitdagingen. Daarom bouwen we onophoudelijk aan een innoverend kwaliteitsbeleid. Ontwikkeling is dus een belangrijke opdracht van het individuele personeelslid en de organisatie teneinde het aanwezige potentieel bij de medewerkers tot groei te laten komen.

Onze visie realiseren is niet haalbaar zonder een goede samenwerking. Elke medewerker, ongeacht de functie is onmisbaar om onze mooie doelstelling te behalen. In Sint-Carolus werken betekent dat je je medeverantwoordelijk voelt. Je vertoont eigenaarschap. We willen positief kritische mensen, voortdurend op zoek naar verbetermogelijkheden. Als individu heb je een stem in je team! Het realiseren van onze visie is dan ook een blijvende uitdaging waar ieder van ons wil voor gaan.
 

missie & visie

Wzc Sint-Carolus heeft een sterk uitgewerkte visie op kwaliteitsvolle ouderenzorg. De nadruk ligt op zorg met net dat tikkeltje extra voor de bewoners.

lees meer

kwaliteit

Kwaliteit in de gezondheids- en welzijnssector is een ontzettend belangrijk thema dat ons allemaal ter harte gaat. Als we mogen zorgen voor mensen die onze hulp- en dienstverlening nodig hebben, dan willen we alles in het werk stellen om ervoor te zorg

lees meer

groep zorg heilige familie

Wzc Sint-Carolus maakt deel uit van Groep Zorg H. Familie, dat in West-Vlaanderen verschillende voorzieningen heeft, zowel in ouderenzorg als in de geestelijke gezondheidszorg. Binnen de groep zijn dagelijks achthonderd medewerkers in de weer met het w

bekijk de website

historiek

2021

Vandaag heeft WZC Sint-Carolus 100 woongelegenheden.

In de loop der jaren werkten we een duidelijke visie uit van wat goede ouderenzorg is: goede ouderenzorg is kwaliteitsvolle zorg.

Het is zorg die focust op de kwaliteit van de zorg zelf, de kwaliteit van het leven en de kwaliteit van het wonen van onze bewoners.

De kern van de zorg is de ‘totaliteit’ van elke persoon.

2000

In 2000 vond er een uitbreiding plaats met 16 extra woongelegenheden. 

In de periode 2004 werd een herconditionering uitgevoerd en het aantal woongelegenheden werd uitgebreid.

In 2007 werd een grootschalig herconditioneringsproject afgewerkt.  Alle bestaande kamers werden grondig vernieuwd.  De capaciteit werd opgetrokken tot 100 woongelegenheden en drie kamers kortverblijf.

Aandachtspunten waren het uitbouwen van grote, huiselijke leefruimtes en het opstarten van een specifieke afdeling voor ouderen met dementie.  Daarnaast kreeg de inkom een grondige facelift en werd een ruime cafetaria in gebruik genomen.

1953

In 1953 werd het geteisterde gedeelte van Sint-Carolus heropgebouwd. De eerstesteenlegging van het nieuwe gebouw had plaats op 17 november 1953 en in 1954 waren de kamers al bewoond.

Op 20 oktober 1955 werd de nieuwe kapel met grote plechtigheid door Mgr. E.J. Desmedt, bisschop van Brugge, ingehuldigd.

In 1966 werden ook de verst gelegen gebouwen gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe vleugel. In 1968 werd de zuidelijke vleugel in gebruik genomen.

In 1980 startte een grote verbouwing en herconditionering, een verdubbeling van de zuidelijke vleugel met nieuwe kamers met uizicht op de tuin.

De toren werd in juni 1982 afgebroken.  

1983: afwerking van het nieuwe kloostergebouw (noordelijke vleugel) en inwijding van de gebouwen.

1993: inwijding van de serviceflats Guido Gezelle 1.

1996: inwijding van de serviceflats Guido Gezelle 2.

1916

Tijdens Wereldoorlog I viel op 3 juli 1916 een granaat in de tuin van Sint-Carolus. Op 5 oktober 1917 om 8u45 ’s morgens werden er bommen gegooid op de Sint-Janswijk en de Groeningelaan. Op 22 maart 1918 kwam er bericht dat Sint-Carolus ontruimd zou moeten worden om plaats te maken voor een lazaret voor de Duitsers, maar aangezien niemand wist waar naartoe met de bejaarden, waaronder veel priesters, werd dit plan nooit uitgevoerd.

Op 28 januari 1922 werd een vzw opgericht, bekend onder de naam Les soeurs de la Sainte-Famille de Courtrai. De statuten verschenen in het Frans in het Staatsblad van 16 februari 1922. De maatschappelijke zetel was gevestigd in de Groeningelaan 7 (Sint-Carolus). Dit adres werd gewijzigd in 1938 in Pottelberg 1. Later in 1966, werden de statuten opnieuw gewijzigd. Vooral de naam is hierbij van belang, die werd vernederlandst: Zusters van de Heilige Familie te Kortrijk, vzw. En veel later, onder het beleid van zuster Krista in 1989, kwam de maatschappelijke zetel weer in de Groeningelaan 7a terecht.

Vergeleken met de Eerste Wereldoorlog is de Tweede Wereldoorlog niet milder geweest. Net na de Leieslag, op 27 mei 1940, vielen er enkele bommen uit een Engels vliegtuig op Sint-Carolus. De gebouwen van Sint-Carolus waren voor de helft vernield. Gelukkig vielen er geen slachtoffers bij de inwoners van Sint-Carolus.

1882

Woonzorgcentrum Sint-Carolus, voluit Sint-Carolus Borromeüs, kan terugblikken op een geschiedenis van bijna 140 jaar.

De eerste steen werd gelegd in 1881 of 1882. De nieuwe kapel en het eerste gebouw werden in 1883 ingewijd. De plechtigheid gebeurde in bijzijn van priester Carolus Doom en zijn zuster Lucia, de recent benoemde moeder-overste Rosalia Hanssens en de toenmalige directeur dhr Benoot. Carolus Doom heeft samen met zijn zuster Lucia de kapel bekostigd.  Het nieuwe gebouw was heel eenvoudig van constructie. Er was plaats voor een dertigtal bejaarden. De kapel met een kleine ingang aan de straatzijde was ook heel eenvoudig.

Al vlug werd een tweede vleugel aangebouwd. Die was iets langer dan de eerste en stond ook naast de kapel, maar aan de rechterkant. Hier keken een tiental vensters uit op straat en op de tuin, er was eveneens slechts één verdieping. Dit gebouw was wat sierlijker dan het eerste, en niet zo hoog. Weer was er plaats voor een dertigtal personen.

Haaks op dit gebouw, aan de achterzijde, werd nog een vleugel toegevoegd, waar de keukens en andere diensten ondergebracht werden.

Tenslotte in 1896 kwam de laatste vleugel, weer in het verlengde van de voorgaande.

Het sluitstuk van de lange rij gebouwen was de toren van drie verdiepingen en was heel vlug het kenmerk van het Sint-Carolusgesticht. Hij werd ingewijd in het jaar 1902.

2021

Vandaag heeft WZC Sint-Carolus 100 woongelegenheden.

In de loop der jaren werkten we een duidelijke visie uit van wat goede ouderenzorg is: goede ouderenzorg is kwaliteitsvolle zorg.

Het is zorg die focust op de kwaliteit van de zorg zelf, de kwaliteit van het leven en de kwaliteit van het wonen van onze bewoners.

De kern van de zorg is de ‘totaliteit’ van elke persoon.

2000

In 2000 vond er een uitbreiding plaats met 16 extra woongelegenheden. 

In de periode 2004 werd een herconditionering uitgevoerd en het aantal woongelegenheden werd uitgebreid.

In 2007 werd een grootschalig herconditioneringsproject afgewerkt.  Alle bestaande kamers werden grondig vernieuwd.  De capaciteit werd opgetrokken tot 100 woongelegenheden en drie kamers kortverblijf.

Aandachtspunten waren het uitbouwen van grote, huiselijke leefruimtes en het opstarten van een specifieke afdeling voor ouderen met dementie.  Daarnaast kreeg de inkom een grondige facelift en werd een ruime cafetaria in gebruik genomen.

1953

In 1953 werd het geteisterde gedeelte van Sint-Carolus heropgebouwd. De eerstesteenlegging van het nieuwe gebouw had plaats op 17 november 1953 en in 1954 waren de kamers al bewoond.

Op 20 oktober 1955 werd de nieuwe kapel met grote plechtigheid door Mgr. E.J. Desmedt, bisschop van Brugge, ingehuldigd.

In 1966 werden ook de verst gelegen gebouwen gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe vleugel. In 1968 werd de zuidelijke vleugel in gebruik genomen.

In 1980 startte een grote verbouwing en herconditionering, een verdubbeling van de zuidelijke vleugel met nieuwe kamers met uizicht op de tuin.

De toren werd in juni 1982 afgebroken.  

1983: afwerking van het nieuwe kloostergebouw (noordelijke vleugel) en inwijding van de gebouwen.

1993: inwijding van de serviceflats Guido Gezelle 1.

1996: inwijding van de serviceflats Guido Gezelle 2.

1916

Tijdens Wereldoorlog I viel op 3 juli 1916 een granaat in de tuin van Sint-Carolus. Op 5 oktober 1917 om 8u45 ’s morgens werden er bommen gegooid op de Sint-Janswijk en de Groeningelaan. Op 22 maart 1918 kwam er bericht dat Sint-Carolus ontruimd zou moeten worden om plaats te maken voor een lazaret voor de Duitsers, maar aangezien niemand wist waar naartoe met de bejaarden, waaronder veel priesters, werd dit plan nooit uitgevoerd.

Op 28 januari 1922 werd een vzw opgericht, bekend onder de naam Les soeurs de la Sainte-Famille de Courtrai. De statuten verschenen in het Frans in het Staatsblad van 16 februari 1922. De maatschappelijke zetel was gevestigd in de Groeningelaan 7 (Sint-Carolus). Dit adres werd gewijzigd in 1938 in Pottelberg 1. Later in 1966, werden de statuten opnieuw gewijzigd. Vooral de naam is hierbij van belang, die werd vernederlandst: Zusters van de Heilige Familie te Kortrijk, vzw. En veel later, onder het beleid van zuster Krista in 1989, kwam de maatschappelijke zetel weer in de Groeningelaan 7a terecht.

Vergeleken met de Eerste Wereldoorlog is de Tweede Wereldoorlog niet milder geweest. Net na de Leieslag, op 27 mei 1940, vielen er enkele bommen uit een Engels vliegtuig op Sint-Carolus. De gebouwen van Sint-Carolus waren voor de helft vernield. Gelukkig vielen er geen slachtoffers bij de inwoners van Sint-Carolus.

1882

Woonzorgcentrum Sint-Carolus, voluit Sint-Carolus Borromeüs, kan terugblikken op een geschiedenis van bijna 140 jaar.

De eerste steen werd gelegd in 1881 of 1882. De nieuwe kapel en het eerste gebouw werden in 1883 ingewijd. De plechtigheid gebeurde in bijzijn van priester Carolus Doom en zijn zuster Lucia, de recent benoemde moeder-overste Rosalia Hanssens en de toenmalige directeur dhr Benoot. Carolus Doom heeft samen met zijn zuster Lucia de kapel bekostigd.  Het nieuwe gebouw was heel eenvoudig van constructie. Er was plaats voor een dertigtal bejaarden. De kapel met een kleine ingang aan de straatzijde was ook heel eenvoudig.

Al vlug werd een tweede vleugel aangebouwd. Die was iets langer dan de eerste en stond ook naast de kapel, maar aan de rechterkant. Hier keken een tiental vensters uit op straat en op de tuin, er was eveneens slechts één verdieping. Dit gebouw was wat sierlijker dan het eerste, en niet zo hoog. Weer was er plaats voor een dertigtal personen.

Haaks op dit gebouw, aan de achterzijde, werd nog een vleugel toegevoegd, waar de keukens en andere diensten ondergebracht werden.

Tenslotte in 1896 kwam de laatste vleugel, weer in het verlengde van de voorgaande.

Het sluitstuk van de lange rij gebouwen was de toren van drie verdiepingen en was heel vlug het kenmerk van het Sint-Carolusgesticht. Hij werd ingewijd in het jaar 1902.

beleidsplan 2023: een terugblik

lees meer

sint-carolus in het nieuws

De audit van Qualicor Europe ging niet onopgemerkt voorbij...
lees meer

Nele Ottevaere

Algemeen Directeur

Samen met een team van gedreven medewerkers wil ik garant staan voor warme, kwaliteitsvolle zorg voor onze bewoners. We gaan voor net dat tikkeltje extra.

samenwerkingsverbanden

Sint-Carolus werkt samen met heel wat partners om het welzijn van onze bewoners te bevorderen en de kennis en de expertise van ons woonzorgcentrum continu bij te werken. Deze samenwerkingen kenmerken zich door een groot respect voor de privacy van onze bewoners.

woonzorgplatform zorgkrachtplus

lees meer

ZorgKrachtPlus is een netwerk van organisaties in West-Vlaanderen die de handen in elkaar slaan om via samenwerking op een aantal deeldomeinen een meerwaarde te realiseren op vlak van ondersteunende diensten en zorgexcellentie voor bewoners, medewerkers en de organisatie.

Groep Zorg H. Familie vzw is lid van dit netwerk waarbij we inzichten willen delen en projecten willen uitwerken om zo alle kennis en expertise samen te leggen en hierbij voor iedere organisatie een meerwaarde realiseren.

Het netwerk bestaat uit volgende organisaties:

• VZW Groep Zorg H. Familie

• VZW Ter Luchte Ruddervoorde

• VZW Squatina

• VZW Open Kring Ardooie

• VZW Woonzorgnetwerk Vincenthove Roeselare

• VZW Zilvervogel

az groeninge kortrijk

lees meer

In de dagelijkse zorg voor onze bewoner is de samenwerking met het Kortrijkse ziekenhuis AZ Groeninge cruciaal. Binnen het geriatrisch overlegplatform stemmen we zorgvragen, trends, evoluties, optimale communicatie en andere topics met elkaar af.

Daarnaast hebben we een uitwisselingstraject tussen het ziekenhuis en Sint-Carolus waarbij we elkaars visie en aanpak kunnen ervaren. Verpleegkundigen uit het ziekenhuis zijn steeds welkom om een periode mee te draaien in ons woonzorgcentrum om meer voeling te krijgen met de leefwereld van geriatrische patiënten en onze verpleegkundigen kunnen terecht in AZ Groeninge om hun verpleegkundige technieken aan te scherpen en bij te blijven. Zo ontstaat een leerrijke kruisbestuiving waar een warme en kwalitatieve zorg uit voortvloeit.

praatcafé dementie

lees meer

Het praatcafe dementie is een bijeenkomst voor familieleden en mantelzorgers van personen met dementie. Onder leiding van een gespreksleider en met deskundige gastsprekers wordt er informatie gedeeld rond aspecten van dementie. Telkens staat een ander onderwerp centraal. Deze bijeenkomst gaat vier maal per jaar door in OC De Voncke in Heule. Voor meer info en het programma, kunt u terecht op: http://www.praatcafedementiewvl.be/nl/home

familiegroep dementie

lees meer

De familiegroep dementie is een familiegroep van, voor en door mantelzorgers en familieleden van personen met (jong)dementie i.s.m. de Alzheimer Liga Vlaanderen. Zorg verlenen aan je naaste met dementie geeft vaak voldoening, maar kan ook erg belastend zijn. “Je moet op tijd aan je zelf denken”, zeggen ze dan. Makkelijker gezegd dan gedaan! De Familiegroep (Jong)Dementie helpt je daarbij. Zij brengen familieleden en mantelzorgers van personen met (jong)dementie samen in een gemoedelijke sfeer waar ze informatie, ervaringen en steun uitwisselen. Ze kunnen hun zorgen delen met lotgenoten. 

De familiegroepen gaan 6 maal per jaar door, afwisselend in WZC Sint Carolus en WZC De Ruyschaert, http://www.alzheimerliga.be/nl/kortrijk/