missie & visie

Wzc Sint-Carolus heeft een sterk uitgewerkte visie op kwaliteitsvolle ouderenzorg. De nadruk ligt op zorg met net dat tikkeltje extra voor de bewoners.

Leven en genieten op een hoog niveau, en volgens de noden van elke individuele bewoner, staat centraal in Sint-Carolus. ‘Het goede doen om de goede reden’ is het uitgangspunt van elke medewerker. Binnen een ja-cultuur zorgen we voor optimale, onderhandelde zorg. We gaan steeds in dialoog met de bewoner om een excellente ondersteuning op maat te garanderen. De sterke samenwerking binnen de teams en het voortdurende leren en innoveren, zijn tekenend voor onze zoektocht om steeds een stapje voor te blijven.

We vertrekken vanuit de behoeften van elke bewoner, rekening houdend met zijn of haar levensloop, levensstijl en overtuiging. In dialoog met de bewoners en hun familie streven we naar een belevingsgerichte kwaliteitszorg op maat, dat leven en genieten op een hoog niveau centraal plaatst. Het is de traditie van het huis om elke bewoner heel persoonlijk te benaderen in omgangsstijl en omgangsvorm.

We willen niet alleen kwaliteitsvolle zorg realiseren. We willen die ook voortdurend verbeteren en continu blijven inspelen op nieuwe noden en uitdagingen. Daarom bouwen we onophoudelijk aan een innoverend kwaliteitsbeleid.

Wzc Sint-Carolus wil een open huis zijn, dat oog heeft voor de omgeving en de maatschappij en dat inspeelt op opportuniteiten tot integratie en samenwerking. We werken daarom intensief samen met thuiszorg, andere zorgverstrekkers en residentiële voorzieningen in de regio.

Tenslotte willen we de continuïteit van de voorziening waarborgen door een evenwichtig financieel beleid te voeren en een doordachte strategie uit te werken en op te volgen.

 

Onze waarden en uitgangspunten

 

Met betrekking tot onze bewoners

 • We benaderen de bewoners met vriendelijkheid, geduld en verdraagzaamheid.

 • We respecteren de autonomie en privacy van de bewoners maximaal. Onze zorgbenadering is aangepast aan de noden van de bewoners: we stimuleren de zelfzorg en de onafhankelijkheid van de bewoners. Als door een stijgende zorgbehoefte de zelfzorg niet meer mogelijk blijkt, verlenen we zorg die gericht is op maximaal comfort.

 • We creëren een gezellige huiselijkheid in onze voorziening, zodat bewoners er zich echt thuis voelen. Daarom houden we ook zo veel mogelijk rekening met de individuele wensen rond de inrichting van de kamer en de maaltijdvoorkeuren.
 • Via ons animatieaanbod bieden we de bewoners de gelegenheid tot zinvolle ontspanning en sociaal contact. We vinden het belangrijk om bewoners kansen te bieden om hun sociaal netwerk te behouden en blijvend betrokken te zijn bij de omgeving en de actualiteit.
 • Waar nodig bieden we de bewoner steun, bescherming en geborgenheid. Dit engagement maken we ook waar als het levenseinde nadert. Door een uitgebouwde palliatieve zorg proberen we bij te dragen tot een waardige afronding van het leven.
 • We profileren ons als een ethisch bewogen en waardengevoelige voorziening die tijd maakt om na te denken en standpunten te vormen over ethisch geladen thema’s.

Met betrekking tot onze medewerkers

 • We zijn ervan overtuigd dat de deskundigheid en de bezieling van onze medewerkers borg staan voor de kwaliteit van de zorg voor bewoners. Daarom willen wij onze medewerkers alle kansen bieden om hun opdracht zo goed mogelijk uit te voeren.
 • We streven naar een goede werksfeer en een participatief arbeidsklimaat waarin we medewerkers via een open communicatie uitnodigen om hun beste talenten aan te spreken zodat ze arbeidsvreugde scheppen uit hen dagelijks werk.
 • We investeren in onze medewerkers door middel van vorming, training en opleiding, door positieve feedback en coaching van leidinggevenden, door mogelijkheden te creëren om op een creatieve manier de werkomgeving mee vorm te geven. Dit opent ruimte tot groei en persoonlijke en professionele ontwikkeling. Door nadruk te leggen op interdisciplinaire samenwerking en overleg wordt de zorg voor de bewoner een echte totaalzorg.
 • Een efficiënte organisatiestructuur en een vlotte informatiedoorstroming werken hierbij faciliterend.
 • Via een goede samenwerking met scholen en opleidingsinstituten proberen we de opleiding van studenten, onze toekomstige medewerkers, mee vorm te geven.
 • Door de uitbouw en ondersteuning van de vrijwilligersgroep kunnen de medewerkers bovenop de zorgverlening extra tijd en aandacht vrijmaken voor bewoners.

bezoek van qualicor europe

We kregen eind maart een team van auditoren over de vloer.
lees meer

beleidsplan 2023: een terugblik

lees meer
 

Bezoek van Qualicor Europe

We kregen eind maart een team van auditoren over de vloer.

lees meer

Beleidsplan 2023: een terugblik

lees meer