faq

Heeft u nog vragen? Het antwoord vindt u misschien bij onze vaakst gestelde vragen. Is dat toch niet het geval? Contacteer ons dan gerust via e-mail (info@st-carolus.be), telefonisch (056/24.52.71) of kom langs in het woonzorgcentrum.

woonzorgcentrum

wat wordt wel/niet in de dagprijs inbegrepen?

lees meer

In deze dagprijs is alle basiszorg voorzien. Persoonlijke kosten zijn niet inbegrepen:

 • Persoonlijke was en linnen
 • Honoraria voor consulten van arts
 • Geneesmiddelen en verzorgingsproducten voor zover deze niet door het RIZIV worden terugbetaald 
 • Persoonlijk vervoer
 • Maaltijden en verbruik van dranken die op verzoek van de bewoner aan derden wordt verstrekt
 • Verbruik van dranken in de cafetaria
 • Kapster en pedicure
 • Inkomgelden en vervoerskosten voor deelname aan specifieke (externe) ontspanningsactiviteiten
 • Benodigdheden voor persoonlijke hygiëne die op verzoek van de bewoner worden verstrekt (met uitzondering van zeep, shampoo en tandpasta die door de voorziening worden verstrekt).
 • Verhuur koelkast
 • Verhuur TV-toestel
 • Huur van een telefoonlijn en kosten van telefoongesprekken

wat is standaard voorzien in de kameruitrusting?

lees meer

U kan gebruik maken van de meubelen van Sint-Carolus of  u bent vrij het woongedeelte met eigen meubelen en naar eigen smaak in te richten. Een hoog-laagbed wordt steeds door Sint-Carolus voorzien. U kan een koelkast en/of televisietoestel huren aan de voorziening. Elke kamer heeft een sanitaire ruimte met wastafel en toilet. Er is een oproepsysteem dat u kunt bedienen, zowel aan bed als in de woonkamer, als in de sanitaire ruimte. U kunt een telefoontoestel huren van de voorziening of uw eigen GSM meebrengen.  Draadloos internet is beschikbaar. In elke kamer is er een aansluitpunt voor digitale televisie voorzien.

is een huisdier toegelaten?

lees meer

Het houden van kleine huisdieren (vogel, vis, hamster,…) is toegelaten, voor zover ze geen overlast veroorzaken en uzelf of uw bezoekers kunnen instaan voor het hygiënisch onderhoud.

hoe verloopt het maaltijdgebeuren?

lees meer

Bij opname stelt de sociale dienst u een aantal vragen omtrent uw eetgewoonten. 
De maaltijden worden op volgende tijdstippen opgediend:
- ontbijt: tussen 7u45 en 8u15
- soep: om 10u45
- middagmaal: tussen 11u15 en 11u30
- koffie: om 14u30
- avondmaal: tussen 17u15 en 17u45
Indien u bij uitzondering niet of niet tijdig kan aanwezig zijn voor een maaltijd, vragen wij om dit tijdig te melden aan het personeel.

kan er ook een maaltijd voorzien worden voor familieleden?

lees meer

Als partner of direct familielid van een bewoner kunt u 's middags en/of 's avonds ook een maaltijd nemen in het WZC. Dit dient u voor 9u 's morgens aan te vragen op de woonafdeling. Dit wordt in rekening gebracht op uw factuur.

hoe gebeurt de schoonmaak?

lees meer

Wij garanderen dat uw kamer en badkamer een wekelijkse schoonmaakbeurt krijgen (op een weekdag) waarbij zowel het interieur, badkamer als de vloer worden gereinigd. Daarnaast wordt de kamer dagelijks geïnspecteerd, in het bijzonder toilet en lavabo en wordt het vuilnisbakje leeggehaald.

moet ik zelf linnen voorzien?

lees meer

Het linnen van bed, lakens, kussenslopen en bedsprei wordt standaard ter beschikking gesteld. Bedlinnen wordt minimum om de 14 dagen ververst en uiteraard bij vervuiling.

is er een wasserij verbonden aan het wzc?

lees meer

Voor uw persoonlijke was staan wij niet zelf in. U hebt de keuze: ofwel staat uw familie daarvoor in, ofwel kiest u zelf een wasserij of u doet beroep op de wasserij die wij u voorstellen. In uw badkamer is een linnenmand voorzien waarin u bevuilde kledij mag deponeren tot op het moment waarop ze wordt afgehaald. Wij vragen u in elk geval voldoende kledij te voorzien om een periode van 14 dagen te overbruggen.

wat doe ik bij defecten aan de kameruitrusting?

lees meer

Indien u een defect vaststelt aan de uitrusting in de kamer, aan het meubilair of aan apparaten die door de voorziening werden ter beschikking gesteld, verzoeken wij u ons dit onmiddellijk te melden. Elk defect zal door onze technicus worden nagezien. Voor defecten/gebreken aan uw eigen apparatuur of meubilair kan u beroep doen op een technicus van uw keuze.

moet ik betalen bij deelname aan activiteiten?

lees meer

Ontspanning en activiteiten worden georganiseerd en begeleid door onze animatoren/ergotherapeuten. De activiteiten zijn in principe gratis en vrijblijvend. Voor een beperkt aantal activiteiten kunnen er kosten worden aangerekend. In dit geval wordt u dit expliciet vermeld vooraleer u intekent.

wanneer is brasserie parkzicht open?

lees meer

De brasserie is toegankelijk tussen14 uur en 17.30 uur op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Als Parkzicht uitzonderlijk gesloten is,laten we dat tijdig weten. Consumpties dient men te betalen. Het is echter niet verplicht er iets te nuttigen. Indien u dit wenst, kan u een deel van de brasserie reserveren voor een familiebijeenkomst.

is er een kapster/pedicure aan het wzc verbonden?

lees meer

Het staat vrij om zelf een beroep te doen op een kapster/pedicure van uw keuze. Deze kunnen u verzorgen in uw kamer. Indien u beroep wenst te doen op de kapster en/of pedicure die door het WZC is aangesteld, kunt u de hoofdverpleegkundige vragen een afspraak te maken. Dit gebeurt aan tarieven die afgesproken zijn tussen kapster/pedicure en directie. De betaling gebeurt in dit geval via de verblijfsnota.

kan er kinesitherapie gegeven worden aan bewoners?

lees meer

Het is niet toegelaten om beroep te doen op een privé-kinesist. Op elke afdeling is een kinesist tewerkgesteld. De therapie is niet gericht op revalidatie en herstel maar op bewaren van de mobiliteit, pijnbehandeling en preventie van secundaire aandoeningen. De behandeling wordt verstrekt in samenspraak met uw arts die de behandeling voorschrijft.

is er mogelijkheid tot logopedie?

lees meer

Bij slik- of spraakproblemen kunt u beroep doen op een behandeling door een logopedist waar het WZC mee samenwerkt. In dat geval zal de hoofdverpleegkundige daar de nodige afspraken voor maken. 

kan er een dieet worden aangeboden aan bewoners?

lees meer

In samenspraak met de keuken en hoteldienst kan er een aangepast menu voorzien worden.

wat zijn de bezoekuren van het wzc?

lees meer

WZC Sint-Carolus is een open huis waar bezoekers steeds welkom zijn. Om die reden is de hoofdingang open van 8u30 tot 20u30.

mag ik roken op de kamer?

lees meer

Om veiligheidsredenen is het niet toegelaten om te roken op kamer. Indien een bewoner wenst te roken, kan dit in het rooklokaal of op het terras in de tuin.

ik heb een klacht, waar kan ik terecht?

lees meer

Elke bewoner of vertegenwoordiger heeft het recht een klacht te formuleren. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk, persoonlijk als anoniem. Wij nemen alle klachten ernstig en willen aan alle klachten zo snel mogelijk gevolg geven. U kan de klacht melden aan een medewerker of hoofdverpleegkundige. Bij ernstige tekortkomingen kunt u ook een afspraak maken bij de sociale dienst of de directie van de voorziening.

assistentiewoningen

mag ik mijn woning schilderen of behangen?

lees meer

Het schilderen of behangen van de flat zijn ten laste van de bewonende partij. U beschikt over de mogelijkheid om de woning te personaliseren waardoor u deze verder een gezellig en huiselijk karakter kan meegeven. Het schilderen en behangen van de gemeenschappelijke delen vallen ten laste van het WZC.

worden er activiteiten georganiseerd voor de bewoners van een assistentiewoning?

lees meer

Het WZC besteedt veel aandacht aan diverse ontspanningsactiviteiten. De bewoners van de assistentiewoningen zijn welkom op alle activiteiten en kunnen hieraan zo gewenst deelnemen. Alle activiteiten zijn gratis tenzij vooraf uitdrukkelijk een deelnameprijs werd meegedeeld. Op regelmatige tijdstippen wordt ook een activiteit of uitstap uitsluitend voor de bewoners van de assistentiewoningen georganiseerd.

mag ik roken in mijn assistentiewoning?

lees meer

Omwille van het Koninklijk Besluit m.b.t. roken in openbare gebouwen, geldt in alle gemeenschappelijk toegankelijke lokalen een rookverbod, zowel voor bewoners en bezoekers als voor medewerkers. Roken kan enkel op de daartoe aangeduide plaatsen. Daarom is een algemeen rookverbod van toepassing in de voorziening met uitzondering van de individuele AW waar u zelf beslist of er kan gerookt worden. Roken in bed wordt ten zeerste afgeraden.

zijn huisdieren toegelaten in een assistentiewoning?

lees meer

Er wordt de mogelijkheid geboden een huisdier te houden in een assistentiewoning. De directie heeft evenwel te allen tijde het recht om het huisdier ingeval van overlast te verbieden, mits in acht name van een redelijke termijn in functie van de aard van het storend gedrag van het huisdier. 

cafetaria/keukenwerking

brasserie parkzicht

lees meer

Onze brasserie wordt opengehouden door vrijwilligers en jobstudenten. U kunt er in een gezellig kader genieten van diverse koude en warme dranken.  Eveneens is er een klein assortiment aan hongerstillers beschikbaar.

Een piano staat ter beschikking waarop u uw muzikaal talent tot uiting kan laten komen.  Dus breng ons gerust een bezoekje.

Openingsuren:
Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag: 14 uur tot 17.30 uur.

Menu
Dagelijks worden er vanuit de centrale keuken maaltijden klaar gemaakt met verse producten voor alle bewoners van wzc Sint Carolus en de assistentiewoningen. Een professioneel team van koks en keukenmedewerkers zorgen voor een lekkere , evenwichtige en gezonde maaltijd en dit op maat van de bewoners. 

Bewoners kunnen de keuze maken om op de kamer te eten of aan te sluiten in de living samen met andere bewoners.  Om het “thuisgevoel” te versterken worden de maaltijden niet op voorhand samengesteld maar ter plaatse geserveerd.

Dit gebeurt door middel van broodbuffetwagens die ruim gevuld zijn met diverse soorten brood, beleg, toespijs, dranken , enz… en dit voor zowel ontbijt als avondmaal. S’middags is dit met buffetkarren.

Bewoners worden aangemoedigd om hun suggesties, opmerkingen en noden aan ons laten weten zodat wij deze ter harte kunnen nemen.