jobs & stage

WZC Sintt-Carolus draagt niet enkel zorg voor haar bewoners. Ook medewerkers geven wij de nodige aandacht. Wij bieden veel leerkansen aan onze medewerkers en stimuleren inspraak en verantwoordelijkheidszin. Bij ons bent u niet zomaar een medewerker. U wordt betrokken in het proces om onze visie op de werkvloer te realiseren. Samenwerking, verbindende communicatie en respect voor ieders eigenheid staan centraal!

Stagiairs zijn ook steeds welkom bij ons.  Via stages en leerwerkplaatsen ontwikkelen zij zich tot de zorgmedewerker van de toekomst.  Een team van stagebegeleiders staat voor ze klaar.

troeven als werkgever

Wij zijn ervan overtuigd dat goede zorg alleen kan gegeven worden door gemotiveerde en bezielde medewerkers.
Daarom besteden wij veel aandacht aan een goed uitgebouwd personeelsbeleid.
We vinden het belangrijk dat onze voorziening een aangename plaats is om te werken.
Onze troeven als werkgever zijn:

  • Warme organisatie met aandacht voor jou

  • Veel leer- en ontwikkelmogelijkheden

  • Inspraak van onze medewerkers vinden wij belangrijk

  • Toffe en dynamische collega’s

  • Naast de zorg voor de bewoners ook veel aandacht voor het woon- en leefgebeuren

volg stage bij ons

Studenten vormen onze toekomstige medewerkers. Als organisatie zetten we sterk in op het aanbieden van een goed en gevarieerd stageaanbod voor studenten in diverse richtingen. Door op regelmatige basis studenten in te zetten in weekendwerk of vakantiejobs willen we hen de kans te bieden WZC Sint-Carolus als werkgever te ontdekken.

WZC Sint-Carolus biedt stageplaatsen aan voor studenten vanuit verschillende disciplines. Als lerende organisatie vinden wij de samenwerking met het onderwijs / opleidingscentra zeker een meerwaarde. De studenten, cursisten, leerlingen kunnen rekenen op een fijn onthaal, boeiende leerkansen, een mentor, tussentijdse bijsturing en een objectieve evaluatie. Wij plannen de stage in overleg, afhankelijk van de periode en de te behalen competenties én de beschikbaarheid van plaatsen.

vraag uw stage aan

leerwerkplaats

Studenten verpleegkunde op een afdeling in een woonzorgcentrum, is dagelijkse kost. Maar studenten die een afdeling, of een deel van een afdeling, zelfstandig runnen is toch een heel andere, nieuwe leerervaring! Het WZC St Carolus werkt hiervoor samen met een groep laatstejaarsstudenten van de HBO5 opleiding verpleegkunde Kortrijk. Deze studenten zijn verantwoordelijk voor een deel van onze bewoners op een afdeling. 

Vacatures

hier komt een vacature 3

Que et magnim quat. Modi odis asi aliquibus alignist aut unt ut od minciis re qui nis dolenditate dolupis eossimust, quo et omnimus eos sunt ommolor mo illis esedi ipisquunt recum.
solliciteer

hier komt een vacature 2

Que et magnim quat. Modi odis asi aliquibus alignist aut unt ut od minciis re qui nis dolenditate dolupis eossimust, quo et omnimus eos sunt ommolor mo illis esedi ipisquunt recum.
solliciteer

hier komt een vacature 1

Que et magnim quat. Modi odis asi aliquibus alignist aut unt ut od minciis re qui nis dolenditate dolupis eossimust, quo et omnimus eos sunt ommolor mo illis esedi ipisquunt recum.
solliciteer

graag solliciteer ik voor

wellness nordic chair

Dankzij onze deelname aan Music for Life kochten we de ‘Welness nordic relax chair’.
lees meer

zorg aan zet

Geef jouw idee over de toekomst van de zorg!
lees meer