kwaliteit

Kwaliteit in de gezondheids- en welzijnssector is een ontzettend belangrijk thema dat ons allemaal ter harte gaat. Als we mogen zorgen voor mensen die onze hulp- en dienstverlening nodig hebben, dan willen we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze met liefdevolle zorg omringd worden. Kwaliteit is niet met de grote borstel vegen, maar eerder aandacht hebben voor de details die de afwerking piekfijn verzorgen. Denk maar aan de vakman die met veel ervaring en kennis steeds een oplossing weet te vinden, zelfs voor de moeilijkste problemen. Een oplossing die uiteraard betrouwbaar en deugdelijk is. Zo is het ook onze intentie om met bekwame medewerkers alles in het werk te stellen opdat elke bewoner een passende zorg en begeleiding krijgt en op die manier een tevreden en veilig gevoel kan ervaren.

 

Kwaliteit zit in zeer veel aspecten van de dienstverlening en omvat naast de noodzakelijke verzorging ook een warme relatie met onze klanten die we met veel respect en waardering voor hun unieke persoon omringen. Dat is enkel mogelijk dankzij de hechte samenwerking tussen alle betrokken medewerkers van de verschillende diensten: de medewerkers van de keuken die instaan voor smakelijke maaltijden, de medewerkers van de schoonmaak die zorgen voor een nette en verzorgde kamer, propere gangen en livings, een vlotte herstelling van technische problemen, kinesisten die helpen om soepel te bewegen, de medewerkers die instaan voor een zinvolle dagbesteding en die het wonen en leven zo aangenaam mogelijk maken.

 

Zelf kunnen en mogen bepalen wat nodig is om de dag aangenaam door te brengen, kunnen deelnemen aan leuke activiteiten en zingeving ervaren op de meest menswaardige manier, zijn onze ambitie en onze belofte.

 

Elke dag kwaliteit bieden is een uitdaging voor alle medewerkers om het beste van zichzelf te geven en zo de mensen graag te zien en te streven naar voortdurende verbeteringen in de werking. Kwaliteit vinden we terug in heel wat aspecten van onze werking: een goed overzichtelijk zorgdossier waarin alle gegevens terug te vinden zijn die nodig zijn voor de persoonlijke zorg, de best beschikbare hulpmiddelen kunnen aanbieden ter ondersteuning van mensen met een beperking, open en duidelijk communiceren naar iedere klant, familie, bezoeker, vrijwilliger en student...

 

U kan er op rekenen dat we erg begaan zijn met uw welzijn. We gaan dan ook steeds op zoek naar de beste manieren om u te ondersteunen.

bezoek van qualicor europe

We kregen eind maart een team van auditoren over de vloer.
lees meer

beleidsplan 2023: een terugblik

lees meer
 

Bezoek van Qualicor Europe

We kregen eind maart een team van auditoren over de vloer.

lees meer

Beleidsplan 2023: een terugblik

lees meer