werelddierendag

Op werelddierendag gaat er extra aandacht uit naar de dieren. Wist je dat we deze dag op 4 oktober vieren omdat het de feestdag is van Franciscus van Assisi? Hij bekommerde zich niet enkel om melaatsen, armen en zwervers, maar ook om dieren. Ook in Sint-Carolus vieren we werelddierendag;