2 weken van de preventie

Van maandag 18 tot vrijdag 29 maart staan 'twee weken van preventie' op het programma.

Iedere dag staat iets gepland in het kader van preventie zoals:

omgaan met kleine blusmiddelen, agressie voor niet-zorgpersoneel, inbraakpreventie en wijkwerking, reanimatie en handhygiëne, evac-sheets, zandbakoefening, beroepsgeheim, keuken- en koelkasthygiëne, stoppen met roken, sociale media en veiligheid, valpreventie, hoog risico medicatie...

Zowel de medewerkers, de bewoners, als de flatbewoners krijgen de kans hieraan deel te nemen.