zorg aan zet

Koepelorganisatie Zorgnet - Icuro vraagt jouw idee over de toekomst van de zorg in aanloop van de komende verkiezingen. Geef jouw mening op https://www.zorgaanzet.net

Zorg is belangrijk. Iedereen wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd en iedereen wil graag kwaliteitsvolle zorg krijgen wanneer hij die nodig heeft. En toch is zorg niet echt een topthema in de media of een gegeven waarmee de meeste partijen naar de kiezer trekken. De grote publiekscampagne Zorg aan Zet, die door Zorgnet-Icuro werd gelanceerd, wil daarin verandering brengen.