ons hart klopt voor u. (december 2020)

Doordat ons hart klopt voor de zorg, klopt het plaatje ook voor jou.

Je hebt het misschien al opgevangen: Groep Zorg H Familie neemt met zijn ouderenvoorzieningen deel aan de campagne 'Ons hart klopt voor u'. Maar wat houdt dat nu precies in?
'Ons hart klopt voor u' is een initiatief van Zorgnet-Icuro, de koepel waarvan onze zorgvoorzieningen deel van uitmaken. Samen willen we tonen dat de medewerkers in onze woonzorgcentra zich met hart en ziel inzetten om de bewoners met de best mogelijke en veilige zorg te omringen. We gaan in dialoog met bewoners en families om te komen tot goede zorg. Hiermee brengen we een boodschap van verbinding.

Door deel te nemen aan dit project tonen we aan de buitenwereld én elkaar dat WZC Sint-Carolus staat voor een warme plek waar mens en kwaliteitsvolle, betaalbare zorg vanuit ONS hart centraal staan. Een plek waarop je als medewerker oprecht trots mag zijn, omdat het er fijn werken is en we er het allerbeste met elkaar voor hebben.

De voorbereidingen om 'Ons hart klopt voor u' bekend te maken bij het grote publiek zijn in volle gang. Zo wordt in november 2020 de website onshartkloptvooru.be gelanceerd.
Op de website www.onshartkloptvooru.be zullen alle voorzieningen die meedoen aan de campagne een eigen pagina hebben.