diamanten jubileum

Op 4 juli werden dhr. en mevr. Desmet - Callewier in de bloemetjes gezet.