contactsitemap | disclaimerjobs | start |  A A A

Wat vinden we belangrijk in zorg?

Binnen de Groep Zorg wordt goede ouderenzorg gedefinieerd als volgt: professionele zorg, relationele zorg, ethisch verantwoorde zorg; maar ook als zorg zoals gewenst door de bewoner (en zijn familie) en door de samenleving.

In Sint-Carolus geven we  onze missie ‘goede zorg voor ouderen’ vorm in onze pijlers, de principes waartegen elke handeling, elke keuze die gemaakt wordt, dient afgewogen te worden. 

Onze pijlers zijn : aandacht voor het welbevinden, wonen en leven, onderhandelde zorg en de ja-cultuur. De draagbalk waarop pijlers steunen is ‘samenwerken'.

 

Woon- en leefklimaat

 

 

JA-cultuur

 

Onderhandelde zorg

 

Welbevinden

 

SAMENWERKEN

 

 

Wonen en leven: we bieden wonen, met zorg: elke medewerker wordt gestimuleerd om aandacht te hebben voor het woon-en leefklimaat. We beogen een gezellige huiselijkheid in de voorziening, zodat bewoners zich kunnen thuis voelen.

Wij kiezen in onze voorziening consequent voor het aanbieden van ruime tot zeer ruime éénpersoonskamers en echtparenkamers. De kamers variëren in oppervlakte van 21 tot 41 m2. Een aantal van de kamers heeft ook een aparte slaapruimte, die afgescheiden is van de woonruimte. Wij menen dat bewoners zich het best thuis kunnen voelen in een voldoende ruime kamer, omringd door eigen meubilair, en ingericht naar hun eigen wensen en voorkeuren.

Ja-cultuur: we zeggen geen nee tegen een bewoner, we zoeken steeds naar een compromis tussen wat de bewoner wil en wat we kunnen bieden.

Onderhandelde zorg: we gaan steeds in overleg met bewoner en familie keuzes maken.

Aandacht voor welbevinden: in onze dagelijkse praktijk hebben we niet enkel oog voor het fysieke, maar minstens evenveel aandacht geven aan hoe de bewoner zich voelt, aan de psychische en sociale factoren.

Draagbalk samenwerken: het samenwerken neemt, naast ons kwaliteitsbeleid, in onze voorziening een vooraanstaande plaats in. Wij zijn er van overtuigd dat het de sleutel is tot steeds betere zorg. Vanuit dit oogpunt werken wij voortdurend aan de verbetering van de zorg en leefomstandigheden die wij aanbieden.
De voorbije jaren hebben wij onder andere aandacht besteed aan het interdisciplinair samenwerken:

- elke discipline krijgt zijn stem (zorgmedewerkers, ergotherapeut, kinésitherapeut, maar ook ondersteunende diensten zoals logistiek en schoonmaak en de door de bewoner gekozen huisarts)
In de voorziening is ook een palliatieve zorgwerking uitgebouwd, zodat bewoners die geconfronteerd worden met het naderende levenseinde, niet noodzakelijk worden overgebracht naar het ziekenhuis. Via vroegtijdige zorgplanning streven we ernaar vragen rond het levenseinde tijdig te helpen beantwoorden.

- de relatie tussen medewerker en bewoner wordt gestimuleerd (concept van aandachtspersonen, reeds bij opname)
- er wordt voldoende overleg georganiseerd zodat continuïteit van zorg, maar ook van samen werken verzekerd wordt
- dagelijkse aandacht voor de manier van communiceren (elke medewerker volgt bij ons training verbindende communicatie)

Het gebruik van een elektronisch zorgdossier waarborgt een correcte registratie van alle zorgen en observaties en ondersteunt de kwaliteitsvolle, goede zorg voor ouderen..