contactsitemap | disclaimerjobs | start |  A A A

Doelgroep en zorgverlening

 

Het woonzorgcentrum biedt woongelegenheid aan 100 fysiek (zwaar-)zorgbehoevende ouderen en ouderen met dementie. En bestaat uit 3 afdelingen: de Aster met 33 woongelegenheden, de Orchidee met 40 woongelegenheden en de Akkerwinde met 27 woongelegenheden. Om op de wachtlijst ingeschreven te worden, dienen ouderen aan een aantal criteria te voldoen. Die kan je consulteren in onze informatienota.

Onder de deskundige leiding van de hoofdverpleegkundige wordt door het verzorgend team niet enkel “professionele zorg”, maar ook “gepersonaliseerde zorg" verstrekt. Inspraak van de bewoner is van groot belang.