contactsitemap | gegevensbeschermingjobs | start |  A A A

Beleid vrijwilligerswerking

 

Het werk van vrijwilligers betekent een meerwaarde voor onze organisatie en voor de bewoners. Door hun belangeloze inzet en oprechte genegenheid kunnen vrijwilligers net dat beetje meer bieden bovenop de zorg die onze medewerkers verlenen.

Wij willen dan ook graag een raamwerk en een doordacht beleid opzetten rondom onze vrijwilligerswerking.

Recrutering en selectie

Na een kennismakingsgesprek met de directeur bewonerszorg kan de kandidaat vrijwilliger op een aantal momenten kennismaken met de werking. Wanneer dit voor beide partijen een positieve ervanring is, kan de vrijwilliger starten.

Als een nieuwe vrijwilliger start, wordt een vrijwilligersovereenkomst ondertekend (in kader van verzekering), en een afsprakennota overhandigd.
Bij de eerste activiteiten wordt de nieuwe vrijwilliger extra begeleid door de verantwoordelijke voor de vrijwilligerswerking of door een ervaren vrijwilliger.

uitstap met vrijwilligers  knutselactiviteit met vrijwilligers  uitstap met vrijwilligers

Waarderingsbeleid

Dankzij onze vrijwilligers kunnen we het wonen en leven van onze bewoners mooiers maken. Op geregelde tijdstippen willen wij onze vrijwilligers iets terug te geven. Er is een jaarlijks vrijwilligersfeest, een ontbijtbuffet, een aantal attenties, ... Vrijwilligers kunnen ook rekenen op een verplaatsings- en parkeervergoeding.

 

Vorming

Vrijblijvend wordt er jaarlijks een praktisch vormingsaanbod gedaan naar de vrijwilligers toe.