contactsitemap | gegevensbeschermingjobs | start |  A A A

Doelgroep en zorgverlening


Het centrum voor kortverblijf  (CVK) is bedoeld voor ouderen die tijdelijk niet in hun normale woonsituatie kunnen verblijven, en voor enkele dagen of weken (maximaal 2 maanden aaneensluitend, en 3 maanden over de loop van een kalenderjaar) opvang wensen in een zorgomgeving. Dit kan zijn ter ondersteuning van mantelzorg (bijvoorbeeld als de familie van de oudere op reis gaat), of na een opname in het ziekenhuis, waarbij men nog enige tijd kan revalideren vooraleer terug naar de thuissituatie te gaan.

In principe kan elke zorgvrager beroep doen op het CVK op voorwaarde dat hij geen intensieve medische verzorging behoeft. Wij verzekeren dag en nacht de aanwezigheid van verpleegkundig en verzorgend personeel, die voor de zorg zal instaan.

De hoofdverpleegkundige zal, hetzij voor opname, hetzij onmiddellijk na opname, samen met de gebruiker of zijn vertrouwenspersoon peilen naar de behoefte aan hulp voor verzorging, medische begeleiding alsook bijzondere hulp (kinesitherapie, dieetvoeding,…). In functie van de persoonlijke noden, wordt in samenspraak met u een geïndividualiseerd zorgenplan opgemaakt.

Voor medische behandeling is men vrij zelf een (huis)arts te kiezen. Voor kinesitherapie kan de gebruiker beroep doen op de kinesitherapeuten van de voorziening ofwel op een eigen kinesist.

Onze dienst ergo-animatie voorziet een uitgebreid animatie-aanbod. Deze activiteiten verschillen dagelijks, en zijn onder meer bedoeld om gelegenheid te scheppen tot sociale contacten tussen bewoners. Zij kunnen helpen om de dag op een aangename en zinvolle manier door te brengen.

Het programma van de activiteiten wordt wekelijks geafficheerd in de gangen, en is ook na te lezen in het huiskrantje. Deelname aan dit gemeenschapsgebeuren is gratis en vrijblijvend. Indien gebruikers zich niet zelf kunnen verplaatsen,  zullen onze medewerkers hierbij helpen.